Praktiske oplysninger

Esbjerg Smerteklinik

Speciallæge i anæstesiologi, ph.d. Ebbe Rønholm

Åbningstid

Konsultation efter aftale


Telefon

7545 3345


Adresse

Esbjerg Smerteklinik

Havnegade 19, 2.sal

6700 Esbjerg


Telefontid

Mandag -  Fredag  kl. 8-10. I dette tidsrum er der mulighed for  tidsbestilling og receptfornyelse samt for at tale med sygeplejerske.


Akutte henvendelser

I uopsættelige  tilfælde kan klinikken kontaktes uden for telefontiden. Ring 7545 3345 tryk 3. Må ikke bruges til afbud, receptfornyelse eller tidsbestilling

 

Receptbestilling

Så længe du er tilknyttet Esbjerg Smerteklinik bedes du bestille recept på smertestillende medicin hos os.  Recept kan bestilles ved konsultationen, telefonisk eller  som E-recept. Hvis du benytter E-recept modtager du en sms-bekræftelse når recepten er sendt til apoteket. 

Recepter sendes til apoteket senest første arbejdsdag efter bestillingen.

Morfinlignede medicin kan ikke bestilles som E-recept og bestilles i stedet ved konsultation eller telefonisk henvendelse.


E-konsultation

Når du er tilknyttet klinikken er du velkommen til at benytte E-konsultation hvis du har spørgsmål til lægen om din sygdom eller din behandling.

Du vil modtage svar indenfor 2 hverdage


Afbudspolitik

Behandlingsforløb på Esbjerg Smerteklinik forudsætter at de aftalte tider overholdes.  Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, kan tiden flyttes under forudsætning af at det sker med mindst 8 dages varsel.  To udeblivelser eller afbud med mindre end 8 dages varsel indenfor 2 måneder medfører at forløbet afsluttes. Nyt behandlingsforløb forudsætter ny henvisning fra din læge.


Afbud

Du kan melde afbud ved at ringe  mellem 8-10 på 7545 3345 eller ved at sms til 7545 3345 (der sendes ikke svar retur)


Henvisning

Henvisningen fra din læge gælder til 6 konsultationer. Ved behov for flere konsultationer skal du indhente ny henvisning  til fortsat smertebehandling fra din læge.


Behandling

Ved den første konsultation gennemgår lægen din sygehistorie og undersøger dig, hvorefter du og lægen sammen udarbejder en behandlingsplan. Behandlingen kan omfatte akupunktur , medicinsk behandling og evt. blokade behandling.


Medicinsk behandling for kroniske smerter

Målet med medicinsk behandling er at finde medicin der medfører en betydelig bedring af smerteintensitet, funktionsniveau og livskvalitet. Medicinen må ikke have bivirkninger. De forskellige typer af medicin der afprøves har alle dokumenteret effekt ved smerter, men desværre har de ikke effekt hos alle og desuden vil der være nogen med effekt som medføre bivirkninger. Det er derfor ofte nødvendig at afprøve flere forskellige typer af medicin.


Medicin mod kroniske smerter inddeles i forskellige grupper:

  • Depressions-medicin: Saroten, Noritren, Cymbalta, Venlafaxin
  • Epilepsi-medicin: Gabapentin, Lyrica, Lamotrigin
  • Muskelafslappende medicin: Baklofen, Tizanidin
  • Morfinlignende medicin: Tramadol Retard, Contalgin, Oxycontin, Palexia, Metadon, Fentanyl (3 dages plaster), Norspan (7 dages plaster).
  • Andre: Naltrexon, Versatis (plaster med lokalbedøvelse), Qutenza (plaster med chilli)


Mere information om medicin kan læses her.


Akupunktur

Akupunktur tilbydes i serie på op til 6 behandlinger og kan bestå af traditionel kinesisk akupunktur, øre-akupunktur eller NADA-akupunktur.

Vedligeholdelsesbehandling med akupunktur tilbydes kun undtagelsesvist og kun i det omfang klinikken har kapacitet til dette. Behandlingsserien kan hos mange medføre længerevarende bedring. Tiden med smertelindring kan bruges til f.eks. at øge det fysisk aktivitetsniveau og derved  ”bryde den negative spiral”.


Mere information om akupunktur kan læses her.


Bilkørsel og betjening af ”farlige” maskiner

Mange typer af medicin kan påvirke sanser og evner og medføre f.eks. træthed, søvnighed, sløvhed, svimmelhed, nedsat koncentrationsevne og nedsat reaktionsevne.  Sådan ”trafikfarlig” medicin er mærket med ”rød advarselstrekant”. 


Ved afprøvning af ”trafikfarlig” medicin for smerter er der som minimum 2 dages forbud mod bilkørsel og betjening af ”farlige” maskiner  ved behandlingsstart eller dosisøgning.  Hvis der er påvirkning af sanser eller evner er der forbud mod bilkørsel og betjening af ”farlige” maskiner indtil sådanne bivirkninger er forsvundet. Ved tvivl anbefales at at kontakte smerteklinikken for rådgivning.


Udlandsrejse

Hvis du får såkaldt euforiserende medicin (f.eks morfin lignende medicin eller sovemedicin) og rejser til land i Schengen-samarbejdet anbefales at du medbringer et Pillepas fra apoteket. Ved rejse uden for Schengen-samarbejdet anbefales rådgivning hos det pågældende lands ambassade.


Mere information om medicin på udlandsrejse kan læses her.

 

Ved bilkørsel i udlandet (inkl. Norge og Sverige) skal du være opmærksom på at der kan være strengere regler end i DK, således at man ikke må køre bil hvis man får visse typer af medicin. Der anbefales rådgivning om dette hos FDM eller det pågældende lands ambassade.


Rapportering af utilsigtede hændelser

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl, som du måske ikke ønsker at klage over, men blot ønsker at gøre opmærksom på, kan du vælge at rapportere om en utilsigtet hændelse.

Til forskel fra en klage, så får sundhedspersonalet ikke kritik efter en eventuel fejl, men din rapport er med til at sætte fokus på, at lignende hændelser ikke sker igen. Rapportér en utilsigtet hændelse her


Privatlivspolitik

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler Esbjerg Smerteklinik

en række personoplysninger om dig. Klinikkens privatlivspolitik beskriver, hvordan vi, bruger og videregiver

dine personoplysninger. Privatlivspolitikken kan læses i venteværelset samt her

 Version 27-05-2018


Esbjerg Smerteklinik, Havnegade 19, 2.sal, 6700 Esbjerg. Telefon: 7545 3345. E-mail: info@esbjergsmerteklinik.dk

Lokationsnummer 5790001998363