Hvem er vi

Ebbe Rønholm, speciallæge i  anæstesiologi, med.dr.

1988 Lægeeksamen fra Århus Universitet 

2000  Doktordisputats  fra  Gøteborg Universitet

2001  Overlæge  Anæstesiologisk afdeling, Vejle Sygehus

2003  Ledende overlæge, Anæstesiologisk afdeling,  Kolding Sygehus

2008  Overlæge, Privathospitalet Mølholm, Vejle

2010 Speciallæge, Allévia Tværfaglig  Smertecenter

2013 Uddannet klassisk kinesisk akupunktør, Dansk medicinsk selskab for Akupunktur


Medlemsskaber

Danske anæstesiologers organisation (DAO)

Dansk  medicinsk selskab for akupunktur  (DMSA)

Dansk medicinsk selskab for manuel medicin (DMSMM)

Dansk  selskab for anæstesiologi og intensiv medicin  (DASAIM)

Dansk  selskab for evidensbaseret akupunktur (DSEA)

Dansk smerteforum (DSF)

Den almindelige danske lægeforening (DADL)

Foreningen af speciallæger (FAS)

Foreningen af praktiserende anæstesiologer (FAPA)

International association for the study of pain (IASP)